Tillverkningen av Nilssonmotorn startade 1910 av tre bröder som hette Albert, Ernfrid och Valentin Nilsson. De hade studerat konstruktionen av en Avancemotor som satt i en båt som kom till Västervik och ville tillverka en egen motor. Bröderna Nilsson & C:o Mekaniska Verkstad låg på Smedjegatan i kvarteret Motorn i Västervik. Där både tillverkade och provkörde man motorerna. Man hade också ett eget gelbgjuteri för tillverkning av mässingsdelar till motorernas smörjapparater och kylsystem. Gjutgods köptes också från närliggande gjuterier, men bearbetningen av godset gjordes i verkstaden. På vinden hade modellsnickaren Carl Danielsson - Calle på vinden - sitt snickeri.
Man började i liten skala med tillverkning av fotogenmotorer för att senare gå över till råoljemotorer. Första året tillverkades endast 20 motorer, men med åren expanderade tillverkningen och modellsortimentet utökades. I början på 1920-talet tillverkade man ca 100 motorer per år. På Svenska mässan 1921 fick man lovord för enkel och stabil konstruktion. Det fanns upp till 18 olika effekter på motorerna, från 3 hk till 100 hk. En stor del av motorerna gick på export. De stationära exportmotorerna färgades röda. En del av dem exporterades till Siam (nuvarande Thailand). Ett användningsområde för motorerna var till vattenpumpar för risfält. De flesta motorerna var dock marina (och gröna) och användes i fiske-, lots- och lastbåtar. Den första motorn som tillverkades fanns fortfarande i bruk i en båt på 1970-talet.
Bröderna Nilsson sålde motortillverkningen 1944 och fabriken brann ner samma år. Tillverkningsrätten ägdes under en kort tid av några olika företag, men någon egentlig produktion av motorerna förekom inte. Kristdala motorfabrik (KRIMO) tillverkade dock så småningom en del lättviktsmotorer.
1951 köpte Ragnar Jansson på Solbergsudde i Västervik tillverkningsrätten för tungviktsmotorerna av A.B. Tallehof i Jönköping för 15000 kr. Med på köpet följde ritningar, modeller, rågods, halv- och helfabrikat. Ragnar tillverkade delar, renoverade motorer och förbättrade motorernas konstruktion. Han byggde också kompletta motorer och båtar. Intervju med Ragnar Jansson från ca 1980.

Efter Ragnars död 1994 tog Målilla-Gårdveda hembygdsförening över delar av verkstadsutrustningen.
Karta som visar var Bröderna Nilssons och Ragnar Janssons verkstäder samt Västerviks nya varv var belägna.
Bröderna Nilssons verkstad på Smedjegatan fotograferad vid tre olika tillfällen. Det äldsta fotot är längst till vänster.

Valentin står längst till vänster. Albert
som var chef sitter fyra från vänster i
främsta raden.

Gamla vattentornet syns i bildens
övre vänstra hörn.

Verkstaden med personal ca 1935.
Tre bilder som visar arbetet i bröderna Nilssons verkstad.

Tidig interiör från verkstaden.

Interiör från verkstaden med vevaxlar
på bänken i mitten.

Birger Nilsson (t.v.) och Daniel Karlsson med en 20 hk motor.
Ragnar Jansson hade sitt båtvarv och sin motorverkstad på Solbergsudde i Västervik från 1931 till 1981.

Ragnar Janssons motorverkstad ligger
längst bort i längan.

Ragnars visitkort.

Ragnar Jansson med en motor och en gjutplugg till en cylinder. Troligen 1981.
Källor:
Smålands näringsliv i ord och bild, 1921
Västervik 1900 till 1930 - Sven Kjellgren, 1988
Intervju med Ragnar Jansson - Radio Kalmar ca 1980

Intervjuer och efterforskningar som Bo Lewander har gjort.
Bilderna på bröderna Nilssons verkstad har Jan Marberg bidragit med
Bilderna på Ragnar Jansson och hans verkstad kommer från Thomas Åstrand